काम/राेजगारी खाेज्नुहाेस् ।

दर्ता

स्थानीय तह अनुसारका रोजगारीहरु

विराटनगर महानगरपालिका
थप हेर्नुहाेस्
 • ठेगाना
  Biratnagar-2
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
इटहरी उपमहानगरपालिका
थप हेर्नुहाेस्
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Itahari, sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Itahari, dharanline
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१६
दुहवी नगरपालिका
दुहवी नगरपालिका मा कुनै रोजगारीहरु उपलब्ध छैन


नयाँ रोजगारहरू

 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Illam
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  बुढिगंगा गाउँपालिका
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Biratnagar-2
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Dharan, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  फत्तेपुर,सप्तरी
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१३
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०
 • ठेगाना
  Biratnagar,Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-३०


राेजगारीका लागि आवद्ध हुने तरिका

नयाँ खाता खोल्नुहोस्

राेजगारी खोज्नुहोस्

जागिरको लागि आवेदन दिनुहोस्