बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

श्रम बजार सूचना प्रणाली LMIIS  एक   यस्तो जानकारी प्रदान गर्ने ठाँउ वा प्लेटफर्म हो जसले रोजगारी र उद्यमशिलताका अवसरहरुको जानकारी प्रदान गर्दछ । साथै सार्वजनिक र निजी श्रम बजारका निकायहरु, प्रशिक्षण वा तालिम प्रदायक, रोजगारी सेवा प्रदायक, रोजगारी प्रदायक (कम्पनी वा संस्थान, रोजगारी प्रदान गर्ने संस्था वा निकाय) जस्ता रोजगार प्रणालीका सरोकारवाला निकायहरु बिच सम्बन्धि स्थापित गर्दै एक एर्काविचको परिपुरकको रुपमा दिगो रुपमा स्थापित गर्न बनेको संरचना हो । नेपाल संविधान २०७२ अनुसार रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएकोले यसको अपनवत्वको स्थानिय सरकारले लिएकोछ । जसको लािग स्थनिय सरकारले रोजगार प्रणालीका सरोकारवाला निकायहरुको विचमा यसको दिगो रुपमा कार्यान्यन गर्न सहजिरणको भुमिका साथै नियमन कारी भुमिका निर्वाह गर्दछ ।

यसले मुलमुत रुपमा श्रम बजारको सूचना आदनप्रदान गर्ने र श्रमिकको माग र आपूर्ति गर्ने प्रणालीका सरोकारवाला निकायहरुको विच सहकार्य गर्ने ठाँउ वा प्लेटफर्मको रुपमा कार्य गर्दछ । जसले गर्दा एका तर्फ श्रमिकलाई अवसर अर्को तर्फ श्रम आपूर्तिमा प्रणालिगत रुपमा अवसरहरुलाई दिगो रुपमा स्थापित गर्ने कार्य गर्दछ । साथ रोजगार सम्बन्धि तथ्याकिंय जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छिटो र सरल माध्यम बन्नेहुनेछ । जसको प्रयत्क्ष लाभ वेरोजगार यूवाहरु साथै सरोकारवाला निकायहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नुहुनेछ । यसले हालँ श्रम वजारमा रहेको रिक्ततालाई पूरा गर्ने कार्य गर्नेछ ।

 

सरोकारवालाहरूमा स्थानिय सरकारवेरोजगार युवा रोजगार सहायता सेवा प्रदायकहरू  (रोजगारी लगाउन सहजिकरण गर्ने संस्थाहरु)  तालिम वा प्रशिक्षण सेवा प्रदायकहरू, रोजगार प्रदायकहरू (कम्पनि, कलकारखाना वा रोजगादि दिने संस्थाहरु वा निकायहरु)  र रोजगारीका लागि सहजिकरण गर्ने विभिन्न संघहरू र नेटवर्कहरू हुन्।

रोजगारीका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकारवाला निकायहरुले रोजगारीका जानकारी र अवसरहरुलाई एकै ठाँउमा ल्याउने र सरोकारवाला निकायहरु विचको सम्बन्धलाई एक अर्काको विचमा परिपुरकको रुपमा स्थापित गर्ने प्रणालिको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने उद्धेश्य राखेको छ ।

जसले रोजगारी खोजगारी खोज्ने (वेरोजगारी ब्यक्ती) र रोजगारीको अवसर दिने को विचको आबश्यकतालाई पुरा गर्ने कार्यको प्रणलिगत सहजिकारणको स्थापना हुने छ ।

तपाईं यो लिङ्कमा (जागिर खोज्नेहरू) गएर र आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक जानकारी, सिप सम्बन्धि जानकारी, तालिमको जानकारी वा आवश्यकता साथै आफुले चाहेको रोजगारीको आवश्यकता वा प्रकार जस्ताका पक्षको जानकारीको साथ फारम भरेर रोजगार खोज्ने व्यक्तिको रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप चलाउदा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्नेछैन तसर्थ यो निःशुल्क एप्स हो ।

तपाँइले व्यक्तिगत जानकारी दर्ता गरी सके पछि तपाँइले १०० प्रतिशत नै रोजगारीको अवसर पाउनु नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने दिने छैन तर यस श्रम ससार एप्स वा प्रणालि को मुख्य उद्धेश्य नै रोजगारीका लागि यस क्षेत्रमा रहेका निकायहरु विचलाई सहजिकरण गर्ने नै भएकाले तपाँइलाई रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना सधै रहिरहन्छ । तपाँइको प्रोफाइल प्रणालिमा बन्ने छ र त्यसको आधारमा तपाँइको रुचि र योग्यताका अनुसार काम खोज्न र आबेदन दिन सक्नुहुनेछ ।  यस पदको भर्ती, छनौट र खारेज गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थाहरुसँग छ ।

जागिर खोज्नेको व्यक्तिको रुपमा दर्ता गर्न कुनै पनि मापदण्ड छैन तर नेपाल सरकारले रोजगारी हुन  वा काम गर्नको लागि निश्चित उमेरको (१८ वर्ष पूरा भएको) मापदण्ड तोकेकोले आफ्ने उमेर खुल्ने   नेपाल सरकारले जारी गरेको कागजातको प्रमाण आवश्यक प्रर्दछ । साधै कामको प्रकृति अनुरुप तपाँइको सिप तथा शैक्षिक प्रमाणप्रत्रहरुको पनि आवश्यकता पर्ने हुदाँ त्यस्ता प्रमाण प्रत्र पनि रोजगारीका मापदण्ड हुन सक्छन् ।

तपाँइले खोज्ने कामका लागि आवश्यक न्युनतम सिप तथा शैक्षिक प्रमाण प्रत्र आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता कागजात वा प्रमाणहरु (नागरिकता, प्यान कार्ड वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको) स्पष्ट तस्विर दर्ताको समयमा वा दर्ता पछि पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ

हो, विज्ञापनमा दिएको आवश्यकताको आधारमा तपाँइसँग भएको शैक्षिक तथा सिपको आधार मिल्ने भएमा सिधै आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । तर केही पदहरू प्रयोग गर्नको लागि तपाईलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन आवश्यक हुन सक्छ।

तपाईंले आवेदन दिनको लागि जागिर जानकारी पृष्ठको छेउमा रहेको अब लागू गर्नुहोस् बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाइँ प्रशिक्षण जानकारी पृष्ठमा गएर प्रशिक्षणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।

तपाईंले आवेदन दिनको लागि प्रशिक्षण जानकारी पृष्ठको छेउमा रहेको अब लागू गर्नुहोस् बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाईले आफ्नो रुचि वा इच्छाको आधारमा धेरै काम र प्रशिक्षणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।

हाल तपाँई रोजगारीमा रहनु भएको छ तर तपाँईलाई नयाँ वा तपाँईको आवश्यकता अनुसारको रोजगारीको खोजिमा हुनहुन्छ भने तपाँईले वेबसाइटमा आफ्नो प्रोफाइल दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसको आधारमा नयाँ रोजगारी वा जागिर तथा तालिमका लागि आवेदन दिन सक्नु हुनेछ ।

तपाइँको अनुमतिमा, तपाँइको इच्छा र चाहना अनुरुपको आधारमा तपाँइको पूर्ण वा आंशिक जानकारी आवश्यकताको आधारमा स्थानिक सरकार, रोजगार प्रदायकहरु, प्रशिक्षण प्रदायकहरु र रोजगार समर्थन सेवा प्रदायकहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ । जसको प्रयोग रोजगारीको अवसर सृजना गर्न वा तथ्यांकिय जानकारीको लागि मात्र प्रयोग हुनेछ ।

तपाईंले रोजगार जानकारी पृष्ठमा उल्लेख गरिएका रोजगार प्रदायकहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंले प्रशिक्षण जानकारी पृष्ठमा उल्लेख गरिएका प्रशिक्षण प्रदायकहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाँई काम वा जागिर खोज्ने व्यक्तिको रुपमा तपाँइले यो वेबसाइटमा प्रोफाइल निमाण वा दर्ता गर्न सक्नु हुनेछ । जसले तपाँइको रुचि र योग्यता अनुसारको विभिन्न रोजगार र तालिमका अवसरहरुको लागि आवेदन दिन सक्नु हुनेछ ।

विभिन्न रोजगारी वा तालिमको अवसरहरुको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

तपाँइको रुचि र योग्यताको आधारमा तालिम प्रदायक संस्थाबाट तालिममा सहभागिताको लागि जानकारी वा सुचनाका अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । 

तपाँइको रुचि र योग्यताको आधारमा रोजागारी सेवा प्रदायकबाट विभिन्न रोजगारीको अवसरहरुको प्रत्यक्ष जानकारी सुचना प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

स्थानिय रुपमा कस्ता प्रकारका रोजगारीको अवसरको माग छ र कस्ता व्यक्तिहरु बेरोजगार रहेका छन् भन्ने तथ्यांकिय अभिलेख तयार हुनेछ जसले स्थानिय सरकारले रोजगारीको रणनितिक योजना निमार्ण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

तपाईंले फारममा सोधिएका सबै जानकारीहरू भर्नु आवश्यक छैन, तर सकेसम्म धेरै जानकारी भर्नु राम्रो हुन्छ, त्यसैले तपाईंको पूरा प्रोफाइल रोजगार प्रदायकहरू र रोजगार सेवा प्रदायहरुको लागि सहज हुने छ र तपाँइलाई कामको प्रकृति वा प्रकारको आधारमा छनोट प्रकृयामा सलिकरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले सबै सुचना वा जानकारी दिदाँ नै राम्रो हुनेछ

तपाईंले यो लिङ्कमा गएर र आफ्नो संस्थाको विवरणसहित फारम भरेर रोजगारी सहायता सेवा प्रदायकको रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेवसाइट पूर्ण रुपमा निःशुल्क रहेको जानकारी गराउदछौं ।

तपाईंको संस्थालाई स्थानीय वा संघीय रूपमा कुनै पनि सरकारी निकायमा रोजगार समर्थन सेवा प्रदायकको रूपमा कानुनी रूपमा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ। तपाईका सबै आर्थिक लेनदेनहरू नेपाल सरकार र सम्बन्धित नगरपालिकाको नियम र नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। तपाईंले वेवसाइटमा वास्तविक रोजगारीको विज्ञापनहरू मात्र पोस्टहरु गर्नुपर्दछ । संस्थाले जातजाती, लिंग, धर्म आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुदैन ।

एक रोजगार समर्थन सेवा प्रदायकको रूपमा, तपाईंले प्रणालीमा आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकारी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले रोजगारीका लागि विभिन्न विज्ञापनहरूको सुचना निःशुल्क निकाल्न र सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई सीधा सिधै रोजगारीको अवसर दिन वा भर्ती गर्न सक्नु हुनेछ । तपाँइले चाहे अनुरुपको रोजगारीका लागि थप ब्यक्तिहरुको सुचना प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ र प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ जसले तपाँइको कामलाई सजिलो बनाउनेछ । तपाईले सीधै विभिन्न रोजगार प्रदायक र तालिम सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जसले उनिहरुले चाहेको अनुसारको सुविधा तथा सेवाको जानकारीहरु आफ्ना ग्राहकहरूको लागि प्रयोग सक्नुहुनेछ ।

हो, तपाइँ दर्ता पछि तपाइँको प्रोफाइल पृष्ठबाट वेबसाइटमा तपाइँको संगठन बारे जानकारी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाईंले आफ्नो प्रोफाइल पृष्ठबाट वेबसाइटमा जागिरको अवसर र विज्ञापनहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाईले जागिरको अवसर र विज्ञापनहरूको पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जागिर खोज्नेहरूले अनलाइन आवेदन दिन सक्छन्।

हो, तपाईंले जागिर खोज्नेहरूलाई विज्ञापित जागिरहरूको लागि आवेदन दिन आफ्नो कार्यालयमा जान अनुरोध गर्न सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ तपाईंको प्रोफाइलको जागिर पोस्टिङ पृष्ठमा उपलब्ध छ।

तपाइँ यो लिङ्कमा गएर र तपाइँको संगठन को विवरण संग फारम भरेर एक प्रशिक्षण सेवा प्रदायकको रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंको संगठन औपचारिक रूपमा स्थानीय वा संघीय रूपमा कुनै पनि सरकारी निकायमा प्रशिक्षण सेवा प्रदायकको रूपमा दर्ता भएको हुनुपनेर्छ। तपाईंले प्लेटफर्ममा वास्तविक प्रशिक्षण विज्ञापनहरू मात्र पोस्ट गर्नुपर्छ। संस्थाले जातजाती, लिंग, धर्म आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुदैन ।

तपाईंको संगठन र तालिमको दृश्यता बढ्नेछ किनकि त्यो जानकारी सान्दर्भिक क्षेत्रका सान्दर्भिक व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त हुनेछ। लिङ्क गर्नको लागि तपाईले विभिन्न रोजगार सहायता सेवा प्रदायक र रोजगार प्रदायकहरूलाई सीधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाँईले एक प्रशिक्षण वा तालिम प्रदायको रुपमा संस्थाको बारेमा जानकारी वा सुचना राख्न सक्नुहुनेछ । वेवसाइटमा तालिमका लागि सम्भावित व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष रुपमा नामाँकन गरि तालिम अगाडिको जानकारी दिन तथा तालिमहरुको विज्ञापन निकाल्न सक्नु हुनेछ । सो विज्ञापनमा तालिम वा प्रशिक्षणको लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्छन् । जसले तपाँइको कार्यलागि सहज वनाउदै जाने छ ।

तालिम वा प्रशिक्षणको विज्ञापन निःशुल्क रुपमा सुचना प्रवाह गर्न सक्नुहुनेछ । संस्थाको जानकारी तथा सुचना हेर्नेको संख्यामा वृद्धिहुदाँ थप अवसरहरुको सृजना हुन सक्दछ ।

दिगो रुपमा रोजगार प्रणाली सम्बन्धि निकायहरुको संरचनागत सुचिकृतले स्थानिय रुपमा युवाको मागको र रोजगार प्रदायकको मागको आधारमा तालिमहरु संचालन गर्न तथ्यांकिय आधारहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

हो, तपाइँ दर्ता पछि तपाइँको प्रोफाइल पृष्ठबाट वेबसाइटमा तपाइँको संगठन बारे जानकारी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाइँ तपाइँको प्रोफाइल पृष्ठबाट वेबसाइटमा प्रशिक्षण, विज्ञापन र जानकारी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, जागिर खोज्नेहरू र इच्छुक व्यक्तिहरूले तपाइँको प्रशिक्षणको लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्छन्।

हो, तपाईंले जागिर खोज्नेहरू र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षणको लागि आवेदन दिन आफ्नो कार्यालयमा जान अनुरोध गर्न सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ् तपाईंको प्रोफाइलको प्रशिक्षण पोस्टिङ पृष्ठमा उपलब्ध छ।

तपाईंले यो लिङ्कमा गएर र आफ्नो संस्थाको विवरणसहित फारम भरेर कामररोजगार प्रदायकको रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंले औपचारिक रूपमा कुनै पनि स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय सरकारी निकायहरूमा व्यवसाय, उद्योग वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ र दर्ता भएको स्थानिय सरकार तथा नेपाल सरकारका नियम र नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। तपाईंले प्लेटफर्ममा वास्तविक जागिर विज्ञापनहरू मात्र पोस्ट गर्नुपर्छ । संस्थाले जातजाती, लिंग, धर्म आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुदैन ।

रोजगार प्रदायकको रूपमा, तपाईंले प्लेटफर्मबाट सीधै जागिर खोज्नेहरूलाई काममा लगाउनकालागि  स्क्रिनिङ प्रक्रियाको लागि तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले उपयुक्त मानव संसाधनको खोजी गर्न विभिन्न रोजगारी सहायता सेवा प्रदायकहरू र प्रशिक्षण प्रदायकहरूसँग पनि लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले प्लेटफर्ममा जागिरको रिक्त स्थानहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जागिर खोज्नेहरूलाई अनलाइन वा अफलाइन आवेदन गर्न अनुमति दिन सक्नुहुन्छ।

हो, तपाइँ दर्ता पछि र तपाइँको प्रोफाइल पृष्ठमा गएर वेबसाइटमा तपाइँको संगठन बारे जानकारी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाईंले आफ्नो प्रोफाइल पृष्ठबाट वेबसाइटमा रोजगारीको अवसर वा विज्ञापनहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

रोजगारी सम्बन्धी  विज्ञापन र सूचानाहरु, तालिमको आवश्यकता, नटवर्किङका अवसरहरु जस्ता जानकारी वा सूचना मात्र पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।  यो वेवसाइट रोजगार प्रणालीसगँ प्रत्यक्ष सम्बधित भएकाले रोजगारी र सो सम्बन्धित वाहेकका अन्य सुचना वा जानकारीको राख्न अनुमति छैन ।

हो, जागिर खोज्नेहरूले जागिरको लागि सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्छन्।

हो, तपाईंले जागिर खोज्नेहरूलाई विज्ञापन गरिएको जागिरको लागि आवेदन दिन आफ्नो कार्यालयमा आउन अनुरोध गर्न सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाईं उपयुक्त कर्मचारीहरू भाडामा लिन Third Party (रोजगार सेवा प्रदायकलाई) प्रदायकहरू भाडामा लिन र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंले यो लिङ्कमा गएर र आफ्नो संस्थाको विवरणसहित फारम भरेर रोजगार प्रणालीको एक सरोकारवाला निकायको रुपमा रहेर संघको रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय रूपमा दर्ता भएको वा आवद्धता भएको हुनुपर्छ । तपाईका सबै गतिविधिहरू नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानिय सरकारको  नियम भित्र रहेर भएको हुनु पर्नेछ । संस्थाले जातजाती, लिंग, धर्म आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुदैन ।

तपाँइले यस वेबसाइटमा दर्ता गर्दा संस्था वा नेटवर्कको जानकारी रोजगार प्रणालीका सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायहरुले जानकारी वा सुचना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । रोजगार सम्वन्धि तपाँइका संस्थाले गर्ने क्रियाकलापको जानकारी निःशुल्क प्रसारण वा पोप्ट गर्न सक्नु हुनेछ । आफ्नो नेटवर्क मा सदस्यता र व्यवसायहरु थप्न नयाँ अवसरहरु अन्वेषण गर्न प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो क्षेत्रका सान्दर्भिक व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न र तिनीहरूलाई तपाईंको नेटवर्कमा थप्नको लागि आफ्नो संघ, यसका गतिविधिहरू, र पुस्तिकाहरू र ब्रोशरहरू जस्ता जानकारी सामग्रीहरू प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न प्रशिक्षण र रोजगारीका अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ र प्लेटफर्म मार्फत विज्ञापन गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाइँ दर्ता पछि तपाइँको प्रोफाइल पृष्ठबाट तपाइँको संघ र नेटवर्कको बारे जानकारी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

हो, तपाइँ तपाइँको संघ र सञ्जाल र यसका सदस्यहरूमा उपलब्ध तालिम र जागिर अवसरहरुको बारेमा जानकारी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाइँ तपाइँको संघ र नेटवर्क को बारे मा सूचनाहरु र जानकारी प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो संस्थाका सदस्यहरूलाई सहयोग गर्न विभिन्न जानकारी मूलक सामग्रीहरू जस्तै पर्चाहरू, पुस्तिकाहरू, गाइडबुकहरू, आदि प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ।

सम्पर्क फाराम

यदि तपाइँसँग थप प्रश्न वा जिज्ञासाहरू भएमा सम्पर्क फारम प्रयोग गरी हामीलाई पठाउन सक्नु हुनेछ ।

राेजगारीका लागि आवद्ध हुने तरिका

नयाँ खाता खोल्नुहोस्

राेजगारी खोज्नुहोस्

जागिरको लागि आवेदन दिनुहोस्