सम्पर्क

तारा प्रसाद गुरागाँई
रोजगार संयोजक

उर्लाबारी नगरपालिका ९८५१०८५४१७
ललित कुमार यादव
रोजगार संयोजक

रोजगार सूचना केन्द्र ९८१७७६७१०१ ०२१४४२१८०