डाउनलोडहरू

श्रम-ऐन-२०७४

श्रम-ऐन-२०७४

२०७९-१२-१३

डाउनलोड गर्नुहाेस्

करको दर

कसलाई कति आयकर लाग्छ ?

२०७९-१२-०७

डाउनलोड गर्नुहाेस्

व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु (आय वर्ष २०७9/80 को लागि)

छुट तथा सुविधाहरु

२०७९-१२-०८

डाउनलोड गर्नुहाेस्

आर्थक विधेयक २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत

कर छुट

२०७९-१२-१९

डाउनलोड गर्नुहाेस्

एकल शेयरधनी भएको कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

एकल शेयरधनी भएको कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

२०७९-१२-१९

डाउनलोड गर्नुहाेस्

एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको नियमावलीको ढाँचा

एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको नियमावलीको ढाँचा

२०७९-१२-१३

डाउनलोड गर्नुहाेस्

कम्पनी दर्ताको लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा

कम्पनी दर्ताको लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा

२०७९-१२-०१

डाउनलोड गर्नुहाेस्

रोजगारीको-हक-सम्बन्धी-ऐन-२०७५

रोजगारीको-हक-सम्बन्धी-ऐन-२०७५

२०७९-१२-०१

डाउनलोड गर्नुहाेस्