रोजगार खोजकर्ता

यदि तपाइ राेजगार खाेजकर्ता हुनुहुन्छ भने तलकाे दर्ता बटनमा क्लिक गरी आफ्नाे विवरण दर्ता गराएर चाहिएकाे राेजगारी खाेज्न सक्नु हुन्छ ।

दर्ता
रोजगार समर्थन सेवा प्रदायक

यदि तपाइ राेजगार समर्थन सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ भने । तपाइकाे संस्थाले प्रदान गर्ने राेजगारी र तालिमहरु दर्ता गर्नुहाेस् ।

दर्ता
प्रशिक्षण सेवा प्रदायक

यदि तपाइ प्रशिक्षण सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ भने । तपाइकाे संस्थाले प्रदान गर्ने तालिमहरु दर्ता गर्नुहाेस् ।

दर्ता
रोजगार प्रदायक

यदि तपाइ राेजगार समर्थन सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ भने । तपाइकाे संस्थाले प्रदान गर्ने तालिमहरु दर्ता गर्नुहाेस् ।

दर्ता
संघ

यदि तपाइ राेजगार समर्थन सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ भने । तपाइकाे संस्थाले प्रदान गर्ने राेजगारी र तालिमहरु दर्ता गर्नुहाेस् ।

दर्ता
व्यवसाय परामर्श सेवा

यदि तपाइ व्यवसाय परामर्श सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ भने । तपाइकाे संस्थाले प्रदान गर्ने परामर्श सेवाहरु दर्ता गर्नुहाेस् ।

दर्ता