कामको विवरण

chef

कामको विवरण
  • कोशी प्रदेश . सुनसरी ,इटहरी उपमहानगरपालिका,Itahari, Sunsari
  • तपाईं ले Full Time रोजगरी गर्नुपर्ने हुन्छ
  • १ रिक्त पद
  • तलब : रु.३५००० - ४००००
  • आबदेन दिने आन्तिम मिति:
   २०८०-११-१५
आवश्यक सिप

  Delegate tasks to kitchen staff.

  creating menus.

  Ensures food quality guidelines are followed .

  Cook food in a timely manner.

आवश्यक याेग्यता
  • शिक्षा : +2 passed
  • अनुभव : १० years above work experience in hotel line
राेजगार दिने सेवा प्रदायककाे विवरण
  • सेवा प्रदायककाे नाम : Rojgari Sansar Pvt.Ltd
  • ठेगाना: कोशी प्रदेश,सुनसरी,इटहरी उपमहानगरपालिका
  • सम्पर्क नं: ९८२०७५७६९३/९८२०७५७६९२/९८२०७५७६९५
  • इमेल: info.rojgarisansar@gmail.com