तालिम

Tally ERP 9.0

प्रशिक्षण / तालिमकाे विवरण

  • Aaryata Institute of Technology (AIT), Biratnagar-5
  • ४० रिक्त पद
  • २०८१-१-१५ देखी २०८१-१२-३०
  • ०७:०० देखी १७:३०
  • २-३ महिना
  प्रशिक्षण दिने संस्थाकाे विवरण
   • संस्थाकाे नाम: Aaryata Institute of Technology
   • ठेगाना: कोशी प्रदेश,मोरङ,विराटनगर महानगरपालिका -५ ,
   • सम्पर्क नं: ९८५२०२८४१५
   • इमेल: jjha415@gmail.com