वर्गका आधारमा रोजगारी

 • ठेगाना
  Jhumka
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Letang, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-११-१५
 • ठेगाना
  Basbari, Morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-२९
 • ठेगाना
  Dharan
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  Itahari, Sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-९-२९
 • ठेगाना
  duhabi, sunsari
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०
 • ठेगाना
  Gachhiya ,morang
 • अन्तिम मिति
  २०८०-१०-१०