सूचना

निःशुल्क तालिम संचालन हुने सम्बन्धमा ।

२०८१-०२-०१ उर्लाबारी मोरङ डाउनलोड गर्नुहाेस्

  • बारिष्टा   २० जना    १५  दिने तालिम 
  • ड्राईभिङ २० जना    १५  दिने तालिम 
  • कुक   १५ जना        १५  दिने तालिम